Nederlandstalige Vrouwenraad

DE VROUWENRAAD, MEER DAN OOIT!

Als overkoepelende organisatie met 40 aangesloten verenigingen waaronder Zonta, ijvert de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een multiculturele samenleving.

De vrouwenraad stimuleert het maatschappelijk debat over gender door in te spelen op de actualiteit en standpunten ter zake in te nemen en bekend te maken.
De standpunten en adviezen komen tot stand na overleg met beleidsmensen, academici, organisaties en belangengroepen, met aandacht voor diversiteit.

De vrouwenraad maakt deel uit van nationale en internationale organisaties, overlegorganen en werkgroepen.
De vrouwenraad verdedigt zijn stellingen bij het Belgische en Europese beleid en brengt zijn eisen op de politieke agenda.
De vrouwenraad waakt over de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwen- conferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten.

De vrouwenraad informeert en sensibiliseert

  • via website, facebook en nieuwsbrief
  • via dossiers, rapporten, hoorzittingen en studiedagen
  • via vormingspakketten, toolkits en educatieve dvd’s

Wil je meer weten over de standpunten, projecten, activiteiten en het beleidswerk van de
Nederlandstalige Vrouwenraad ?

Mail of surf dan even naar :

info@vrouwenraad.bewww.vrouwenraad.be

Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
T 00 32 2 229 38 19 F 00 32 2 229 38 66

Of neem contact op met :

Riet De Baets , permanent vertegenwoordiger van Zonta in de NVR

riet.debaets@skynet.be

Onderbergen 63 – 9000 Gent
T 00 32 9 224 45 20 F 00 32 9 224 39 37

AttachmentSize
2016-10-04 - Internationale Vrouwenraad - uitnodiging conferentie.pdf514.84 KB
2016 - Marie Popelin prijs.docx15.79 KB